Over

De website Hetdoorlopendkrediet.nl is een informatieve website over geld lenen, in het speciaal over het product doorlopend krediet. De website geeft onafhankelijke informatie waar je terecht kan voor een doorlopend krediet, de geschiedenis van het product in Nederland, en over geld lenen in het algemeen. De website probeert om de informatie zo volledig mogelijk te verlenen en stelt op- of aanmerkingen op prijs.